Беше по-трудно да измисля пожелание

6.00лв.

Беше по-трудно да измисля пожелание

6.00лв.

други неща: