Смисъл?! – правила

Правила за парти игра "смисъл?!"

1. Подготовка

Тестето карти се разбърква и се раздават по 6 карти на всеки от играчите (между 3 и 8 играчи).

Останалите карти сформират тесте за теглене. Всеки играч също така избира 1 от жетоните за гласуване. (без жетона “Корона”, той е специален)

2. начало

Всеки ход един от играчите е Разказвач, като той получава допълнителен жетон “Корона” до края на хода си. Неговата задача е да избере една от картите в ръката си. 

На база на нея той издава звук или казва дума или изречение гласно, поставяйки картата на игралното поле с лице надолу без никой да я вижда.

3. игра

Останалите играчи избират една от картите в ръката си, която смятат, че най-добре пасва на думата, изречението или звука, който е казал Разказвачът.

Всеки играч поставя избраната от него карта на игралното поле с лице надолу.

След като всички играчи са сложили своите карти, Разказвачът ги взима, разбърква и нарежда с лице нагоре една до друга.

 

4. гласуване

Всички играчи, с изключение на Разказвача, трябва да гласуват за картата, която смятат, че Разказвачът е поставил в началото на хода си.

Гласуването става като сложиш своя жетон върху избраната от теб карта. Никой няма право да променя решението си след поставяне на жетона.

Снимка за почивка, че стана много четене:

5. точки

След като всички са поставили жетоните си, Разказвачът споделя гласно коя е неговата карта. Следва броене на точки:

– Ако всички играчи са познали картата на разказвача, или ако никой не я познал, то Разказвачът не получава точки, а всички други играчи получават по 2 точки.


– Във всички останали случаи, Разказвачът получава 3 точки, колкото получават и играчите, познали неговата карта.


– Всеки играч (без Разказвача) получава по 1 точка за всеки, който е гласувал за картата, поставена от него.

Записвайте точките на лист хартия или на нечий телефон.

Пример: Познал съм картата на Разказвача (+3 точки). Двама играчи са помислили, че моята карта е тази на Разказвача и са гласували за нея (+2 точки). От този ход печеля общо 5 точки.

6. нов ход, нов разказвач

Картите от игралното поле се отстраняват и вече не участват в играта. 

След броенето и записването на точките ходът приключва и всички теглят по 1 нова карта от тестето. 

Разказвачът се сменя със следващия играч по посока на часовниковата стрелка и получава жетона “Корона”. Така се въртите, докато някой спечели.

7. кой печели?

Първият, който събере 20 точки, печели играта. 

Може да играете и за 2-ро и 3-то място, но така на първия ще му е скучно. Както решите.

8. Цели на играта

Ако си разказвач:
1. В началото на хода си да избереш комбинация между карта и звук, дума или изречение, които не са прекалено очевидни, но и не са прекалено трудни за разбиране. Ако всички разберат коя е твоята карта, не печелиш точки. Ако никой не разбере, пак не печелиш точки.

Ако не си разказвач:

1. Твоята карта трябва да отговаря колкото се може повече на думата, изречението или звука на разказвача, за да заблудиш останалите, че картата на Разказвача е именно твоята. Запомни, че за всеки гласувал за твоята карта, получаваш по 1 точка.

2. Стремиш се да познаеш и гласуваш за картата на Разказвача. Ако я познаеш, във всички случаи печелиш точки.

0