мазни ваучери

Картите са истински. Услугите и преживяванията – не.

Продуктите в категория "Ваучери" са изцяло в кръга на шегата. Единственото, което ще получиш след покупка, е прилежно опакована пластмасова карта. Събитията, уроците и услугите няма да се провеждат.

Вземи и картичка

Вземи и картичка